A-cellox_PF_SoftPack120_Pic_5
เซลล็อกซ์ พอลแฟรงค์
ซอฟท์แพค
หน้า
พิมพ์ลาย
ขนาดบรรจุ
 • 4 ห่อ/แพค
จำนวนชั้น
 • หนา 2 ชั้น
จำนวนแผ่น
 • 120 แผ่น
rosy-stack-3-2
เซลล็อกซ์ พิวริฟาย
โรซี่
หน้า
พิมพ์ลาย
กลิ่นหอม
ขนาดบรรจุ
 • 3 กล่อง/แพค
จำนวนชั้น
 • หนา 2 ชั้น
จำนวนแผ่น
 • 150 แผ่น
Fancy-3-3
เซลล็อกซ์ พิวริฟาย
สวีท แฟนซี
หน้า
พิมพ์ลาย
กลิ่นหอม
ขนาดบรรจุ
 • 3 กล่อง/แพค
จำนวนชั้น
 • หนา 2 ชั้น
จำนวนแผ่น
 • 150 แผ่น
Cellox-PF-Hanky-6
เซลล็อกซ์ พอลแฟรงค์
แฮงค์กี้
หน้า
พิมพ์ลาย
ขนาดบรรจุ
 • 6 ห่อ/แพค
จำนวนชั้น
 • หนา 2 ชั้น
จำนวนแผ่น
 • 15 แผ่น
A-cellox_PF_PopUp_Pic_1
เซลล็อกซ์ พอลแฟรงค์
ป็อปอัพ
หน้า
พิมพ์ลาย
ขนาดบรรจุ
 • 6 ห่อ/แพค
จำนวนชั้น
 • หนา 2 ชั้น
จำนวนแผ่น
 • 96 แผ่น
Cellox-PF-mini-pack-6
เซลล็อกซ์ พอลแฟรงค์
มินิแพค
หน้า
พิมพ์ลาย
ขนาดบรรจุ
 • 1 ห่อ/แพค
จำนวนชั้น
 • หนา 2 ชั้น
จำนวนแผ่น
 • 50 แผ่น